เชอเบทส้ม https://orangeroad.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-09-2005&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-09-2005&group=6&gblog=12 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...WITHOUT YOU ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-09-2005&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-09-2005&group=6&gblog=12 Wed, 14 Sep 2005 16:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-04-2005&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-04-2005&group=6&gblog=11 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เติมไม่เต็ม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-04-2005&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-04-2005&group=6&gblog=11 Tue, 05 Apr 2005 2:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-06-2005&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-06-2005&group=6&gblog=10 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...พระอาทิตย์ตื่นสาย...พระจันทร์หล่นหายไป ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-06-2005&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-06-2005&group=6&gblog=10 Wed, 01 Jun 2005 15:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-06-2005&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-06-2005&group=2&gblog=11 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ตัวปลอม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-06-2005&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-06-2005&group=2&gblog=11 Tue, 07 Jun 2005 16:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=04-07-2005&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=04-07-2005&group=2&gblog=10 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพียงครึ่งใจ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=04-07-2005&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=04-07-2005&group=2&gblog=10 Mon, 04 Jul 2005 15:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-08-2005&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-08-2005&group=11&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ของว่าง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-08-2005&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-08-2005&group=11&gblog=3 Mon, 01 Aug 2005 8:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-08-2005&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-08-2005&group=11&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ขนมไทย...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-08-2005&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-08-2005&group=11&gblog=2 Tue, 02 Aug 2005 8:15:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-08-2005&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-08-2005&group=11&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...Ice Cream Steamboat...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-08-2005&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-08-2005&group=11&gblog=1 Wed, 10 Aug 2005 14:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=16-08-2005&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=16-08-2005&group=10&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ตาดำ ๆ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=16-08-2005&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=16-08-2005&group=10&gblog=6 Tue, 16 Aug 2005 16:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-12-2005&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-12-2005&group=10&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลโคมไฟนานาชาติ ( หาดใหญ่ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-12-2005&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=01-12-2005&group=10&gblog=5 Thu, 01 Dec 2005 16:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-07-2005&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-07-2005&group=10&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...แมวกระป๋อง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-07-2005&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-07-2005&group=10&gblog=4 Thu, 28 Jul 2005 16:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=03-08-2005&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=03-08-2005&group=10&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...PIC OF ITALY...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=03-08-2005&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=03-08-2005&group=10&gblog=3 Wed, 03 Aug 2005 16:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-07-2005&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-07-2005&group=10&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...บอกรัก...เบาเบา ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-07-2005&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-07-2005&group=10&gblog=2 Fri, 29 Jul 2005 9:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-07-2005&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-07-2005&group=10&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เรื่องบนเตียง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-07-2005&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-07-2005&group=10&gblog=1 Wed, 27 Jul 2005 16:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-07-2005&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-07-2005&group=9&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ศิลปะพับกระดาษ ( 2 ).....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-07-2005&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-07-2005&group=9&gblog=5 Tue, 26 Jul 2005 16:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-10-2005&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-10-2005&group=9&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เชื่อไหมว่า นี่คือ ภาพวาด...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-10-2005&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-10-2005&group=9&gblog=4 Mon, 10 Oct 2005 12:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-10-2005&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-10-2005&group=9&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[....เชื่อไหมว่า นี่คือรูปวาด ( 2 ).....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-10-2005&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-10-2005&group=9&gblog=3 Wed, 12 Oct 2005 10:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-08-2005&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-08-2005&group=9&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...Exclusive Paintings...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-08-2005&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-08-2005&group=9&gblog=2 Fri, 05 Aug 2005 16:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-07-2005&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-07-2005&group=9&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ศิลปะพับกระดาษ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-07-2005&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-07-2005&group=9&gblog=1 Mon, 25 Jul 2005 16:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-01-2006&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-01-2006&group=8&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเที่ยวสยามพารากอน ( ชมสัตว์ใต้น้ำในโอเชี่ยนเวิลล์) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-01-2006&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=10-01-2006&group=8&gblog=6 Tue, 10 Jan 2006 16:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-04-2005&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-04-2005&group=8&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...แม่ค้ากล้วยทอด...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-04-2005&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=25-04-2005&group=8&gblog=5 Mon, 25 Apr 2005 15:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-11-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-11-2006&group=8&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปมาแล้วสนุกดีค่ะ งานพืชสวนโลก + ยี่เป็ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-11-2006&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-11-2006&group=8&gblog=4 Wed, 08 Nov 2006 13:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=8&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...why...( Full house )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=8&gblog=3 Fri, 07 Oct 2005 8:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-05-2005&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-05-2005&group=8&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เรื่องนี้ อ่านแล้วต้องบอกต่อนะค่ะ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-05-2005&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-05-2005&group=8&gblog=2 Tue, 24 May 2005 16:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-08-2005&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-08-2005&group=8&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...การจัดคนกับงานให้ลงตัว?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-08-2005&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-08-2005&group=8&gblog=1 Mon, 08 Aug 2005 16:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-02-2005&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-02-2005&group=7&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....รักเธอเลือนเหมือนม่านบังตา.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-02-2005&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-02-2005&group=7&gblog=1 Thu, 17 Feb 2005 0:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=31-05-2005&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=31-05-2005&group=6&gblog=9 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...รักเธอคนเดียว...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=31-05-2005&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=31-05-2005&group=6&gblog=9 Tue, 31 May 2005 15:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-05-2005&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-05-2005&group=6&gblog=8 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...สักวันหนึ่ง ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-05-2005&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-05-2005&group=6&gblog=8 Tue, 17 May 2005 16:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=19-08-2005&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=19-08-2005&group=6&gblog=7 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...อยากบอกให้รู้ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=19-08-2005&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=19-08-2005&group=6&gblog=7 Fri, 19 Aug 2005 16:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-03-2005&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-03-2005&group=6&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...Rhythm Of The Rain...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-03-2005&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-03-2005&group=6&gblog=6 Tue, 29 Mar 2005 15:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-06-2005&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-06-2005&group=6&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...หัวใจให้เธอ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-06-2005&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=24-06-2005&group=6&gblog=5 Fri, 24 Jun 2005 16:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-09-2005&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-09-2005&group=6&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...แค่คนที่รักเธอ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-09-2005&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=02-09-2005&group=6&gblog=4 Fri, 02 Sep 2005 10:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-10-2005&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-10-2005&group=6&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เธอบอกให้ลืม ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-10-2005&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-10-2005&group=6&gblog=3 Thu, 06 Oct 2005 12:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-04-2005&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-04-2005&group=6&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เธอเหงาใช่ไหม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-04-2005&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-04-2005&group=6&gblog=2 Wed, 27 Apr 2005 16:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-02-2005&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-02-2005&group=6&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าคิดว่าเธอ คือคนสำคัญ.....และฉันไม่มีหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-02-2005&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=14-02-2005&group=6&gblog=1 Mon, 14 Feb 2005 1:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-05-2005&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-05-2005&group=5&gblog=8 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[Nothing's gonna change my love for you]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-05-2005&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-05-2005&group=5&gblog=8 Sat, 07 May 2005 2:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-02-2005&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-02-2005&group=5&gblog=7 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[I need to know before I fall in love.............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-02-2005&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-02-2005&group=5&gblog=7 Tue, 08 Feb 2005 21:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=5&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...Say It Isn't So ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=07-10-2005&group=5&gblog=6 Fri, 07 Oct 2005 16:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-06-2005&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-06-2005&group=5&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...It's over now ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-06-2005&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-06-2005&group=5&gblog=5 Thu, 09 Jun 2005 16:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-02-2005&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-02-2005&group=5&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[I Want to know what love is.....?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-02-2005&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-02-2005&group=5&gblog=4 Tue, 22 Feb 2005 19:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-05-2005&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-05-2005&group=5&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....Stop! Stop! Stop!.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-05-2005&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=27-05-2005&group=5&gblog=3 Fri, 27 May 2005 16:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-04-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-04-2005&group=5&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....Always Love You.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-04-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=17-04-2005&group=5&gblog=2 Sun, 17 Apr 2005 21:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-03-2005&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-03-2005&group=5&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....I'll be there.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-03-2005&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=09-03-2005&group=5&gblog=1 Wed, 09 Mar 2005 16:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-03-2005&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-03-2005&group=4&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักคือ......?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-03-2005&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-03-2005&group=4&gblog=6 Fri, 11 Mar 2005 1:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-04-2005&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-04-2005&group=4&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....เมื่อเวลาหนึ่งผ่านไป.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-04-2005&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-04-2005&group=4&gblog=5 Wed, 20 Apr 2005 16:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-09-2005&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-09-2005&group=4&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...ยอม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-09-2005&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=05-09-2005&group=4&gblog=4 Mon, 05 Sep 2005 16:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-12-2005&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-12-2005&group=4&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เรื่อง ของความรัก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-12-2005&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=06-12-2005&group=4&gblog=3 Tue, 06 Dec 2005 16:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-02-2005&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-02-2005&group=4&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงหัวใจให้คำตอบไปแล้ว..........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-02-2005&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=26-02-2005&group=4&gblog=2 Sat, 26 Feb 2005 15:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....เรื่องของความรัก .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 Mon, 11 Apr 2005 20:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-05-2005&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-05-2005&group=2&gblog=9 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...แค่อยากร้องไห้...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-05-2005&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=12-05-2005&group=2&gblog=9 Thu, 12 May 2005 15:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=13-06-2005&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=13-06-2005&group=2&gblog=8 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...NOW AND FOREVER ... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=13-06-2005&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=13-06-2005&group=2&gblog=8 Mon, 13 Jun 2005 8:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-05-2005&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-05-2005&group=2&gblog=7 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...เธอไม่มีหัวใจ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-05-2005&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=20-05-2005&group=2&gblog=7 Fri, 20 May 2005 16:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-07-2005&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-07-2005&group=2&gblog=6 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...จะทำกันเกินไปแล้ว...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-07-2005&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-07-2005&group=2&gblog=6 Mon, 11 Jul 2005 16:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-04-2005&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-04-2005&group=2&gblog=5 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....อายน้ำตา.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-04-2005&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=29-04-2005&group=2&gblog=5 Fri, 29 Apr 2005 16:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-03-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-03-2005&group=2&gblog=4 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....จากมุมๆ เล็กตรงนี้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-03-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-03-2005&group=2&gblog=4 Tue, 22 Mar 2005 22:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...สาวมอเตอร์ไซค์ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=22-04-2005&group=2&gblog=3 Fri, 22 Apr 2005 16:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-11-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-11-2005&group=2&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[...HONG KONG DISNEYLAND LIGHT....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-11-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=11-11-2005&group=2&gblog=2 Fri, 11 Nov 2005 15:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-04-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-04-2005&group=2&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.....หัวใจฉันเริ่มอ่อนลงทุกที .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-04-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=08-04-2005&group=2&gblog=1 Fri, 08 Apr 2005 15:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=30-01-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=30-01-2005&group=1&gblog=2 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[จะมีฉันได้ไหม ข้างในใจเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=30-01-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=30-01-2005&group=1&gblog=2 Sun, 30 Jan 2005 16:09:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-02-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-02-2005&group=1&gblog=1 https://orangeroad.bloggang.com/rss <![CDATA[.......นาฬิกาทรายกับน้ำแข็ง..........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-02-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orangeroad&month=28-02-2005&group=1&gblog=1 Mon, 28 Feb 2005 21:13:25 +0700